MİKRO İHRACATTA VERGİ İSTİSNASINDAN NASIL YARARLANILIR?

Tam mükellef Gerçek Kişilerin Gümrük Kanunu’na göre dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ile Gerçekleştirdikleri mal ihracatı elde ettikleri kazancın %50’sini indirim olarak kullanabilirler.  Klasik ihracattan farklı olarak mikro ihracatta yurt dışında satış yapmak için İhracatçılar Birliği kaydına gerek yoktur. Ayrıca, gümrük müşavirliği hizmetleri veren bir firma ile çalışmak gerekmez. Mikro ihracat kapsamındaki limitli ürünler dışında kapsam dışından kalan ürünler vardır. Tamire, sergiye ya da fuara giden ürünler, ülkeye geri dönecek eşyalar, bedelsiz numuneler ve hediyeler mikro ihracat kapsamı dışındadır. Denetime tabi bazı ilaç ve kimyasal ürünler de mikro ihracat ile yurt dışına gönderilemez. İndirimden yararlanabilecek mükellefler ve indirim şartları aşağıdaki gibidir;

•    Tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilecektir.
•    Gümrük genel tebliği (posta ve hızlı kargo taşımacılığı) (seri no:4) uyarınca, miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 €’yu geçmeyen mallar için yararlanılabilecektir.
•    Miktar ve değer itibarıyla bu sınıf içerisinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.
•    İndirim şartı olarak belirlenen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacaktır.
400.000 TL’ye kadar olanlarda yalnızca kendisinin sigortalı çalışması yeterlidir.
800.000 TL’ye kadar olanlarda kendileri sigortalı ve en az 1 adet sigortalı işçi çalıştırmalı.
1.600.000 TL’ye kadar olanlarda kendileri sigortalı ve en az 2 adet sigortalı işçi çalıştırmalı.
2.400.000 TL’ye kadar olanlarda kendileri sigortalı ve en az 3 adet sigortalı işçi çalıştırmalı
•    Tahsilatın yapıldığı tarihteki kur farkından dolayı oluşan kar veya zarar hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

•    Yurt dışı gönderilerin mikro ihracat kapsamında gönderilmesi için gerekli evraklar şunlardır

– Dolaylı Temsil Yetki Belgesi (Bir kez verilir.)
– İhracat Bilgi Formu
– E-Arşiv Fatura veya Maliye Onaylı Fatura (E-fatura kabul edilmez. Faturada detaylı içerik tanımı ve GTIP kodu olması gerekir.)
– İngilizce Fatura (Proforma / Commercial Invoice)

Öte yandan, gönderici firmanın, gümrük sisteminde “ihracatçı” olarak kayıt yaptırması gerekir. Kayıt işlemleri E-Devlet üzerinden online olarak yapılabilir.

•    Mikro ihracat faturasında zorunlu olan bilgiler ile birlikte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da şunlardır;

– Adres bilgilerinde ülke adı mutlaka belirtilmelidir.

•    Sisteme entegre imza ve kaşe yoksa fatura çıktısı üzerine ıslak imza ve kaşe iletilmesi zorunludur.
– Faturanın logo kısmında e-fatura yazıp, senaryo kısmında e-arşiv fatura yazılması halinde de fatura kabul edilecektir.
– Navlun ve sigorta gönderici tarafından ödendiyse faturada ayrı ayrı kalemlerde belirtilmelidir.
– Mikro ihracatlarda E-Arşiv Fatura ya da matbu fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılmalıdır. E-fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılamaz. E-fatura ile gönderim yapılması için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ETGB sistemi ile E-Fatura sisteminin entegrasyon çalışması yapıldıktan sonra ETGB ile mikro ihracatlar da e-fatura kullanabilir.
– Faturada “gümrükleme hizmet bedeli” gibi ek kalem yazılamaz; sadece eşya bedeli, navlun, sigorta, banka komisyonu ile paketleme bedelleri yazılabilir.
– Faturada GTIP ve menşei bilgileri ile birlikte Türkçe tanımı da mutlaka belirtilmelidir.
– İhracat faturalarında KDV eklenmemelidir.
– Gönderi ile birlikte verilecek resmi fatura ile proforma faturanın değer ve içerikleri uyumlu olmalıdır.
– Mikro ihracat faturası, çıktısı alındıktan sonra ıslak kaşe ve imzalı olarak teslim edilmelidir.

•     Mikro ihracatın temel avantajları şunlardır;

– Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz.
– Çıkış ambar ücreti oluşmaz.
– Noter tasdikli vekaletname gerekmez.
– İhracatçılar Birliği kaydı aranmaz.
– KDV iadesi alınabilir.

İletişime Geç!

Ankara

  • İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Regnum Sky Tower No:57/8 Çankaya Ankara

  • info@lorenz.com.tr

  • +90 312 577 55 50

İstanbul

  • İnkılap Mh. Küçüksu Cd. No:101 Temaş Plaza K2 D4 Ümraniye/İstanbul

  • info@lorenz.com.tr

  • +90 (216) 766 30 93

BİZE ULAŞIN

Aşağıda yer alan formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.