Elektronik Belgelere Geçiş Had ve Zorunlukları Hakkında

 

Elektronik Belgelere Geçiş Had ve Zorunlukları Hakkında

Vergi Usul Kanunu 509 No’lu Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No’lu Tebliğ kapsamında elektronik belgelere 2023 yılı için geçiş zorunlulukları aşağıdaki gibidir.

E-arşiv fatura

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciler için vergiler dahil 5.000,00 TL ve üzeri,

Vergi mükelleflerine ise vergiler dahil 4.400,00 TL ve üzeri olduğu tutarlarda (VUK Sıra No: 544 Genel Tebliğinde 2023 yılında uygulanacak had ve tutarlara göre),

faturaların kağıt fatura yerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

4.400,00 TL altı tutarlar için de e-arşiv fatura düzenlenebilmektedir ancak fatura düzenlenmesi için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

E-fatura

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan ;

a) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler,

E-ticaret faaliyetinde bulunanlar için ;

a)2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükelleflerin,

2022 veya müteakip hesap dönemlerinde bu şartları sağlayanlardan ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri,vb)

bu bentte sayılanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri, 2/1/2024 tarihine kadar, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları tarih itibarıyla başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-irsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini tebliğde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

E-serbest meslek makbuzu

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarının ; 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

İletişime Geç!

Ankara

  • İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Regnum Sky Tower No:57/8 Çankaya Ankara

  • info@lorenz.com.tr

  • +90 312 577 55 50

İstanbul

  • İnkılap Mh. Küçüksu Cd. No:101 Temaş Plaza K2 D4 Ümraniye/İstanbul

  • info@lorenz.com.tr

  • +90 (216) 766 30 93

BİZE ULAŞIN

Aşağıda yer alan formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.