DEPREM NEDENİYLE EK VERGİ!

 

 

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun!!!

 

• 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ kabul edildi.
• Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununu çerçevesinde; kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınacaktır.
• Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında “mücbir sebep hali” ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.
• Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.
• Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. 
• Kurumlar vergisi oranı 5 puan artırıldı, 3.Geçici döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.
• Taşınmaz satış kazançlarında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnasının kaldırıldı.
1)    Kurumlar vergisi yönünden, Mevcut hâlinde KVK’nin 5/1-e bendinde yer alan “taşınmazlar” ibaresi kaldırılarak istisnaya son verilmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği 15.07.2023 tarihinden sonra aktife giren taşınmazların satışından elde edilen kazançlarda istisna tamamen kaldırılmıştır. Geçici madde ile istisnanın son verildiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için istisnanın devamı sağlanmıştır. Ancak istisna kaldırılmadan önce taşınmaz satışlarından elde edilen kazançların %50’si istisna kapsamında iken, geçiş döneminde bu oran %25’e indirmiştir.
2)    Katma Değer Vergisi Yönünden, Mevcut hâlinde KDVK’nin 17/4-r bendinde yer alan “taşınmazlar” ibaresi kaldırılarak istisnaya son verilmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği 15.07.2023 tarihinden sonra aktife giren taşınmazların satışında katma değer vergisi istisnası uygulaması kaldırılmıştır. Anılan tarihten sonra aktife giren taşınmazların devir ve teslimi katma değer vergisine tabi hâle gelmiştir. Geçici madde ile istisnanın son verildiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için istisnanın devamı sağlanmıştır. Bu, şu anlama gelmektedir: Kurum, kanunun yürürlüğe girdiği 15.07.2023 tarihi itibarıyla aktifinde bulunan ve en az iki tam süre ile yer alan bir taşınmazını anılan tarihten sonra da satarsa katma değer vergisi istisnasından yaralanacaktır.

• İhracattan elde edilen kazançlara uygulanan 1 puanlık indirimin 5 puana çıkartıldı.
• Konut kira artışlarında uygulanan %25 oranı 01/07/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

İletişime Geç!

Ankara

  • İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Regnum Sky Tower No:57/8 Çankaya Ankara

  • info@lorenz.com.tr

  • +90 312 577 55 50

İstanbul

  • İnkılap Mh. Küçüksu Cd. No:101 Temaş Plaza K2 D4 Ümraniye/İstanbul

  • info@lorenz.com.tr

  • +90 (216) 766 30 93

BİZE ULAŞIN

Aşağıda yer alan formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.