2024 YILI UYGULANACAK HADLER VE TUTARLAR

 

2024 yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı 6.900 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır.
2024 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 6.900 TL olarak açıklandı.
2024 yılı için vergiden müstesna yemek bedeli KDV hariç 170 TL olarak açıklandı.
2024 yılı için vergiden müstesna yol bedeli KDV hariç 88 TL olarak açıklandı.
2024 yılında uygulanacak kurumlar vergisi oranı % 25 olarak uygulanacaktır.
2023 yılına ait brüt satış tutarı 3 milyon TL ve üzerinde satış yapanlar 01.07.2024 tarihine kadar e-fatura sistemine geçmek zorundadır.
2023 yılına ait brüt satış tutarı 3 milyon TL ve üzerinde satış yapanlar 01.01.2025 tarihine kadar e-defter sistemine geçmek zorundadır.
2024 yılı SGK Tavanı 150.018,90 TL olarak uygulanacaktır.
2024 yılında asgari ücret desteği 700 TL olarak uygulanacaktır.

2024 Yılı Engelli İndirim Tutarları
Birinci derece engelliler için; 6.900 TL
İkinci derece engelliler için; 4.000TL
Üçüncü derece engelliler için; 1.700 TL

Damga Vergisi Tutarları Belli Oldu
Yıllık gelir vergisi beyannameleri (467,20 TL)
Kurumlar vergisi beyannameleri (624,10 TL)
Katma değer vergisi beyannameleri (308,30 TL)
Muhtasar beyannameler (365,50)
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (308,30 TL)
Gümrük idarelerine verilen beyannameler (624,10 TL)
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (228,80 TL)
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (228,80 TL)

Binek Otomobiller İçin 2024 Yılında Uygulanacak Gider Sınırları
Aylık kira bedeli KDV hariç 26.000 TL
Gider olarak dikkate alınacak ÖTV ve KDV dahil 690.000 TL
Amortisman olarak indirim yapılabilecek ÖTV ve KDV hariç 790.000 TL
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği KDV ve ÖTV dahil ve ikinci el teslimlerde 1.500.000 TL

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

 110.000 TL’ye kadar    % 15
 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası    %20
 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası    %27
 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası    %35
 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası    %40

 

NOT: Damga vergisi tutarları Aralık ayı beyannamelerini kapsayacaktır.

 

LIMITS AND AMOUNTS TO BE APPLIED IN 2024

Fixed Assets and Depreciation Limit for 2024 was announced as 6,900 TL, the depreciation limit is applied taking into account the amounts excluding VAT.
2024 Invoice Issuance Limit was announced as 6,900 TL.
The tax-exempt meal cost for 2024 was announced as 170 TL.
The tax-exempt road fee for 2024 was announced as 88 TL.
The corporate tax rate to be applied in 2024 will be 25%.
Those who make sales of 3 million TL or more in 2023 must switch to the e-invoice system by 01.07.2024.
Those who have gross sales of 3 million TL or more in 2023 must switch to the e-ledger system by 01.01.2025.
2024 SSI Ceiling will be applied as 150,018.90 TL.
In 2024, minimum wage support will be applied as 700 TL.

Disabled Discount Amounts for 2024

For first degree disabled people; 6.900 TL
For second degree disabled people; 4,000TL
For third degree disabled people; 1.700 TL
Stamp Duty Amounts Have Been Announced
Annual income tax returns (467.20 TL)
Corporate tax returns (624.10 TL)
Value added tax declarations (308.30 TL)
Withholding declarations (365.50)
Other tax returns (except stamp duty returns) (308.30 TL)
Declarations submitted to customs authorities (624.10 TL)
Declarations submitted to municipalities and special provincial administrations (228.80 TL)
Insurance premium declarations submitted to social security institutions (228.80 TL)

Expense Limits for Passenger Cars in 2024

Monthly rental fee 26,000 TL excluding VAT
690,000 TL including SCT and VAT to be considered as expenses
790,000 TL excluding SCT and VAT, which can be deducted as depreciation
1,500,000 TL, including VAT and SCT, where taxes are added to the cost, and for second-hand deliveries.

2024 Income Tax 

 Up to 110,000 TL    % 15
 16,500 TL for 110,000 TL out of 230,000 TL, and more    %20
 40,500 TL for 230,000 TL of 580,000 TL (40,500 TL for 230,000 TL of 870,000 TL in wage income), excess    %27
 135,000 TL for 580,000 TL out of 3,000,000 TL (213,300 TL for 870,000 TL out of 3,000,000 TL in wage income), excess    %35
 982,000 TL for 3,000,000 TL of more than 3,000,000 TL (958,800 TL for 3,000,000 TL of more than 3,000,000 TL in wage income), excess    %40

 

NOTE: Stamp tax amounts will cover December declarations.

İletişime Geç!

Ankara

  • İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Regnum Sky Tower No:57/8 Çankaya Ankara

  • info@lorenz.com.tr

  • +90 312 577 55 50

İstanbul

  • İnkılap Mh. Küçüksu Cd. No:101 Temaş Plaza K2 D4 Ümraniye/İstanbul

  • info@lorenz.com.tr

  • +90 (216) 766 30 93

BİZE ULAŞIN

Aşağıda yer alan formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.